REGLA DE LES 5R ECOLÒGIQUES: REDUIR, RECICLAR, REUTILIZAR REPARAR, RECUPERAR

Compartir en RRSS:

Tots coneixem el que és reciclar. No obstant això, pel que fa a la cura del medi ambient, hi ha altres conceptes que són igual d’importants i no tan coneguts. La regla de les 5 erres ecològiques vol difondre aquests altres conceptes i que els incorporem en el nostre dia a dia. 

L’objectiu és disminuir l’impacte que deixem les persones en el planeta. És a dir, intentar minimitzar les conseqüències i els efectes negatius del nostre pas. Es basa en el principi de satisfer les necessitats de la societat sense comprometre les futures generacions.

Aquesta guia ecològica de les 5R va néixer de la premissa de desenvolupar comportaments responsables en individus, empreses i organitzacions. L’objectiu és embarcar-se en el tren del desenvolupament sense explotar la capacitat dels nostres recursos naturals, firmant un contracte entre la societat i la natura per obtenir el que necessitem sense comprometre el sistema natural.

L’origen de les 5R: “reduir”, “reciclar”, “reutilitzar”, “reparar” i “recuperar”.

En els seus inicis les 5R no eren cinc sinó tres. L’organització de conservació mediambiental Greenpeace va idear la sigla RRR per conscienciar sobre un tema tan important com la generació i la gestió dels residus. Es tractava llavors de “reduir”, “reciclar” i “reutilitzar”.

El sorgiment de nous conceptes com la responsabilitat social, la sostenibilitat i el desenvolupament sostenible van generar la necessitat de revisió d’aquesta sigla. A partir d’aquí es van incorporar les erres de “reparar” i “recuperar”

Però, a què fan referència exactament aquestes paraules? I per què són tan importants?


Reduir

Reduir al màxim possible la generació de residus. La reducció ajuda a evitar l’extracció de recursos naturals i la utilització d’aigua i energia per a l’obtenció de nous materials. 

Abans de comprar alguna cosa nova hem de pensar no només en la relació qualitat-preu, sinó també en la relació qualitat – cost ambiental

Principalment, en l’àmbit del menjar, hem d’evitar, en la mesura del possible, l’adquisició d’elements que aviat seran brossa, com envasos d’un sol ús o productes amb embolcalls innecessaris i envasos excessius. Per exemple, podem utilitzar bosses de tela o cistells per anar a comprar. 

La millor elecció són els productes i envasos duradors i reutilitzables, que estiguin construïts amb materials fàcils de reciclar o reciclats i amb processos de fabricació que no utilitzin contaminants. Reduir el consum d’envasos, per exemple, provocarà, indubtablement, una reducció dels residus.  


Reciclar

Reciclar es basa en sotmetre materials utilitzats o deixalles a un procés de transformació o aprofitament perquè tornin a ser utilitzats. La idea és donar una nova vida als materials (paper, cartró, vidre, plàstics, etc.), transformant la seva forma o ús original en un nou ús o producte.

Això és molt important per aconseguir minimitzar l’extracció i utilització de recursos, ja que reciclant no es genera un producte de zero, sinó que s’utilitzen productes ja creats i utilitzats. 

El primer pas per aconseguir un bon reciclatge és la correcta separació dels residus. Per a això cal evitar que els diversos elements es barregin i que sigui fàcil reincorporar-los al cicle productiu. I, en segon lloc, facilitar l’operació i distribució dels residus. D’aquesta manera es recuperen directament o indirectament els residus o deixalles que generem, i els aprofitem reinserint-los de nou en el cicle productiu industrial per donar-los un nou destí.


Reutilitzar

Reutilitzar és donar un nou ús a alguna cosa que ja ha estat utilitzada. En reutilitzar reduïm l’extracció i producció de noves matèries primeres i, a la vegada, evitem el cost energètic i els recursos necessaris per reciclar aquestes matèries. 

En la reutilització juga un paper molt important la creativitat, les possibilitats són infinites. Per exemple, podem reutilitzar alguns pots de vidre dels aliments que comprem en conserva com a carmanyola per emportar-nos el menjar a la feina. A més de reutilitzar, els nostres aliments no entraran en contacte amb els tòxics que tenen els plàstics. També es poden reutilitzar envasos de plàstic per al reg o com a testos, pneumàtics com a seients de jardí, roba vella com a bosses i draps, etc. 


Reparar

Aquest terme es defineix com a “fer els canvis necessaris a una cosa que està espatllada, trencada o en mal estat per tal que deixi d’estar-ho”.

És un terme molt ampli, perquè no només es refereix, per exemple, a reparar un objecte electrònic que falla o a un aparell que no funciona, sinó que la reparació també es pot aplicar a l’estat de les coses que ens envolten: reparar canonades i goteres, i revisar l’eficiència de les instal·lacions elèctriques són alguns dels molts exemples que existeixen. 


Recuperar

I, finalment, recuperar, un terme que fa referència a aprofitar al màxim possible aquells objectes que anteriorment es creia que s’havien de llençar

Aquest principi és molt útil i de vegades va íntimament lligat amb el de reciclar i reutilitzar, ja que es tracta de recuperar peces d’ordinadors, electrodomèstics, metalls, etc. 

La idea és aprofitar al màxim els objectes i les parts que els componen perquè tornin a ser útils i funcionin com a recanvis. El mercat de segona mà és un gran exemple de com recuperar peces.

De la roba se’n pot recuperar botons, cremalleres, elements ornamentals, etc. El límit és a la nostra imaginació!


Com ens afecta la sostenibilitat del planeta?

Aquestes accions poden semblar difícils de posar en pràctica, ja que representen canviar hàbits i reeducar-se en el procés de consum i generació de residus en la vida diària. Però els alts nivells de contaminació i la producció de residus són un problema de tots i per a tots, i canviar la tendència depèn de tots nosaltres. Si prenem la decisió correcta i fem el que està al nostre abast per aprofitar els recursos, aconseguirem entre tots un futur millor per al planeta, per a les futures generacions i per a nosaltres mateixos


Compartir en RRSS:
Shopping Cart
Scroll to Top