Qui som

Polítiques de privacitat

1. Titular de la web i responsable del tractament de les dades

Tempo Fresco SL
CIF: B67558276
Domicili: Tirso de Molina 36. 08940 Cornellá de Llobregat
Correu electrònic: hola@naturpod.com

2. General

El titular i responsable del tractament de les dades en el lloc web https://naturpod.com/, d’ara endavant “NATURPOD” informa a l@s usuari@s sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal de l@s usuari@s i clients que puguin ser recaptats per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web. En aquest sentit, NATURPOD garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. L’ús d’aquesta web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

3. Recollida, finalitat i tractaments de dades

NATURPOD té el deure d’informar a l@s usuari@s del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que poden dur-se a terme, bé sigui mitjançant l’enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web. Al seu torn NATURPOD informa a l@s usuari@s que la finalitat del tractament de les dades recaptades contempla: L’atenció de sol·licituds realitzades per l@s usuari@s, la inclusió en l’agenda de contactes, la prestació de serveis, la gestió de la relació comercial. Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de manera automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals. NATURPOD és present en les xarxes socials. El tractament de les dades de les persones que es facin seguidores, estableixin un vincle o es relacionin amb NATURPOD a través de les xarxes socials es regirà per l’avís legal de la nostra web i les condicions d’ús, polítiques de privacitat i altres normatives d’accés, ús i similars de la xarxa social o mitjà que correspongui. L@s usuari@s són conocedor@s de les mateixes i les hauran acceptat prèviament..

4. Comunicació d’informació a tercers

NATURPOD es compromet a mantenir i guardar les dades personals que els seus clients ens proporcionin de manera confidencial, garantint la seguretat dels mateixos i evitant l’accés per part de tercers no autoritzats. Així mateix, NATURPOD es compromet a no recaptar informació innecessària sobre els seus clients o usuari@s, a tractar amb extrema diligència la informació de caràcter personal que li puguin facilitar i a complir en qualsevol fase del tractament de les dades amb l’obligació de guardar secret degut. Si per a proporcionar la informació, productes o serveis que ens requereixin l@s clients haguéssim de recórrer a altres empreses (Correus o l’empresa de gestió de logística, per exemple), només se’ls proporcionarà la informació estrictament imprescindible perquè realitzin la seva comesa i se’ls prohibeix utilitzar aquesta informació amb cap altra finalitat. NATURPOD mai rep les dades de les targetes de crèdits dels seus client.

5. Quant temps es conserven les dades de l@s usuari@s

El conjunt de dades personals recopilades o processaments per NATURPOD es conservaran durant un temps estipulat, amb la finalitat de poder donar atenció i servei a l@s usuaris de la forma adequada.

  • Entrades des del formulari de contacte: un any.
  • Registre d’analítica: un any.
  • Registre de compra de clients: deu anys.
  • Dades de l@s subscriptors a la newsletter: Des que se subscriuen fins que es donen de baixa.

Si l@s usuari@s deixen un comentari, el comentari i les seves metadades es conserven indefinidament. Això és perquè es pugui reconèixer i aprovar comentaris successius automàticament en lloc de mantenir-los en una cua de moderació. De l@s usuar@s que es registren en NATURPOD, també s’emmagatzema la informació personal que proporcionen en el seu perfil d’usuari. Tots l@s usuari@s poden veure, editar o eliminar la seva informació personal en qualsevol moment. L@s administrador@s també poden veure i editar aquesta informació.

6. Drets de l@s usuari@s

La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal concedeix a l@s interesad@s la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals. entre les dades de l’usuari són objecte de tractament per part de NATURPOD. L@s usuari@s podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el que es preveu en la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals. Això no inclou cap dada que estiguem obligats a conservar amb finalitats administratius, legals o de seguretat. L@s usuari@s tenen dret a formular una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en els casos en què consideri que NATURPOD ha tractat les seves dades de manera incorrecta. El tractament i gestió dels mateixos compleix l’estipulat en el Reial decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal. NATURPOD en cap concepte, embeni informació sobre els seus clients a tercers ni cedirà cap informació de les seves dades. L@s usuari@s que tinguin un compte o hagin deixat algun comentari en el blog poden sol·licitar rebre un arxiu d’exportació de les seves dades personals, incloent-hi qualsevol dada que hagin proporcionat. Dret a l’oblit i accés a les dades personals: en tot moment l@s usuari@s tindran dret a revisar, recuperar, anonimitzar i/o esborrar, totalment o parcialment, les dades emmagatzemades en el Lloc web. Només han d’enviar un correu electrònic a hola@naturpod.com i sol·licitar-lo.

7. Modificacions

NATURPOD es reserva el dret de modificar la seva política de confidencialitat a causa d’un canvi legislatiu, de jurisprudència o d’acord amb el seu criteri o pràctica empresarial. Per a qualsevol dubte o aclariment referent a la nostra política de confidencialitat, si us plau posi’s en contacte a través de l’adreça: hola@naturpod.com

Desplaça cap amunt